Identiteit
 

Penta De Oude Maas is een scholengemeenschap voor Christelijk Voortgezet Onderwijs.

Dit betekent dat de grondslag van de school is gebaseerd op de bijbel. De school is gericht op een brede ontplooiing van jonge mensen, rekening houdend met hun verscheidenheid aan kwaliteiten. De school tracht de leerlingen voor te bereiden op een veelzijdige samenleving, waarin respect en tolerantie voor een ieder van groot belang zijn.

Alle leerlingen en hun ouders/verzorgers die zich daardoor aangesproken voelen en de uitgangspunten van de school respecteren zijn van harte welkom.

We houden dagopeningen, kerst- en paasvieringen, maar ook in de lessen,
in onze pedagogische visie en in de sfeer is onze identiteit zichtbaar.

TERUG NAAR ONS ONDERWIJS