Hoe kan ik mijn kind aanmelden?
 

Vanaf schooljaar 2023-2024 krijgt de eindtoets groep 8 een nieuwe naam: de doorstroomtoets. De inhoud van de toets blijft hetzelfde. Wat wel verandert is het moment waarop de toets wordt afgenomen. Dat gebeurt namelijk al in februari, net nadat achtstegroepers hun voorlopige schooladvies hebben ontvangen. Hierdoor hebben kinderen in maart hun definitieve schooladvies op zak.

Na het ontvangst van je definitieve advies kun je je bij ons op school aanmelden. Ook hebben wij van maandag 25 maart tot en met donderdag 28 maart aanmeldmiddagen van 14.30 tot 16.30 uur.  Op deze middagen is er personeel beschikbaar om nog eventuele vragen te beantwoorden. 

Hoe werkt een aanmelding?


De volgende documenten hebben wij nodig:
 - Aanmeldingsformulier, volledig ingevuld en ondertekend door de ouder(s)/verzorger(s);   
​- Unieke aanmeldcode voor aanmelding Voortgezet Onderwijs, zodra u deze van de basisschool heeft ontvangen (interactief onderwijskundig rapport). De aanmeldcode kunt u invullen op het aanmeldingsformulier. Indien u nog niet over deze code beschikt dan voorlopig een papieren versie van het onderwijskundig rapport.
- Uitslag doorstroomtoets, indien deze wordt afgenomen en zodra de uitslag bekend is;
- Aanverwante onderzoeken (drempeltest, dyslexieonderzoek, intelligentie-onderzoek, etc.), indien deze door de basisschool zijn afgenomen en opgesteld;

Ons aanmeldingsformulier ontvangt de basisschool, maar u kunt het aanmeldingsformulier en bijbehorende informatie ook opvragen bij onze administratie via telefoon 0181-623400 of via het emailadres om@penta.nl. De documenten kunt u naar sturen: Penta De Oude Maas, Postbus 5, 3200 AA Spijkenisse. U kunt natuurlijk ook de documenten bij ons op school afgeven.

Alle aangemelde kinderen worden besproken in onze toelatingscommissie. Deze commissie bepaalt of uw kind wordt ingeschreven. Zodra het dossier compleet is, inclusief de unieke aanmeldcode, ontvangt u binnen 6 (werk)weken schriftelijk bericht over de plaatsing van uw kind. In juni 2023 ontvangen de toegelaten kinderen een uitnodiging voor een kennismaking met de klasgenoten en mentor.

terug naar groep 8