Jouw weg naar succes!
Welkom op De Oude Maas

Laatste nieuws

Cursus BHV

De cursus BHV/toezichthouder is voor dit schooljaar bijna afgerond door de leerlingen. De opleiding zal afgesloten worden met een echt examen. Lees meer >

Examenvoorlichting

Afgelopen maandag 29 maart jl. is de examenvoorlichting online geweest. Hierin is uitgelegd hoe het examen voor uw zoon/dochter er uit komt te zien en welke aanvullende maatregelen de Rijksoverheid heeft genomen omtrent het onderwijs in Coronatijd. Lees meer >

Project-dag VCA Techniek

Dit schooljaar hebben de leerlingen uit leerjaar 3 Techniek lessen VCA-basis gevolgd. Op woensdag 31 maart jl. is hier een project-dag van geweest. Een gezellig, leerzame dag! Lees meer >

Mondkapjesplicht

Tot de herfstvakantie gold er op onze school een advies voor het dragen van mondkapjes op plekken en in situaties waar de anderhalve-meter- afspraak tussen leerlingen en docenten niet waargemaakt kan worden, bijvoorbeeld bij leswisselingen in de gangen. Lees meer >

Coronavirus

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM. De leerlingen onderling hoeven geen 1,5 meter afstand te houden. Wel moeten de leerlingen zich houden aan de hygiëneregels en 1,5 meter afstand houden van het personeel. Bij klachten (zoals neusverkouden, keelpijn enz.) moet de leerling thuis blijven. Bezoek is alleen op afspraak mogelijk en op 1,5 meter afstand. Bij vragen over het coronavirus kunt u contact opnemen met De Oude Maas 0181-623400. Lees meer >

Meer nieuws

Agenda komende tijd

22 jun
Start CDE tijdvak 2
23 jun
Excursie leerjaar 1 KBL naar het Archeon
24 jun
Einde CSE, CDE en CSPE 2e tijdvak
25 jun
Inleveren boeken leerjaar 4
30 jun
Kennismakingsmiddag nieuwe leerlingen leerjaar 1