Mentoraat en ouderbetrokkenheid​
 

Afgelopen jaar hebben wij als docenten van De Oude Maas besloten ouderbetrokkenheid te intensiveren. Reden om dit te doen is vooral dat wij samen met de ouders/ verzorgers de opleiding van de leerling op De Oude Maas willen begeleiden. U als ouder/ verzorger bent daar immers ook erg belangrijk in. Al langere tijd hanteren wij De Gouden Driehoek, met op de hoekpunten de ouder, de leerling en de school. Samen moeten wij de opleiding van de leerling tot een succes maken.

Door het gezamenlijke besluit de ouderbetrokkenheid te intensiveren hebben we een werkwijze afgesproken die begint met intakegesprekken door de mentor aan het begin van het schooljaar met ouders en leerling. Iedereen komt aan de beurt. Doel is heldere afspraken te maken en onderwijskundige doelen te stellen. Bij deze werkwijze willen wij graag dat de leerling de regie heeft. In de onderbouw is dat mogelijk nog ‘lastig’ maar in de bovenbouw zal dat gemakkelijker kunnen. Al met al zal de betrokkenheid en de verantwoordelijkheid voor zijn eigen ontwikkelingsproces bij de leerling groeien.

Halverwege het schooljaar verwachten wij nog een gespreksronde met ouders en leerling uitgevoerd door de mentoren.

De 10 minutengespreksavonden vervallen met dit systeem, maar volgens ons krijgt u er iets voor terug wat zeker zo waardevol is. Natuurlijk staat het u ook vrij zelf contact met de mentor op te nemen, wanneer u vindt dat de mentor dat moet weten, of daar rekening mee moet houden. Wij verwachten hier veel van!

TERUG NAAR OUDERS