Ziekmelden/korturend verlof
 

Absent melden
Als uw zoon/dochter  ziek is, vragen wij u dit telefonisch door te geven aan de school, telefoon 0181-623400. De school is vanaf 7.30 uur telefonisch bereikbaar. Zodra uw zoon/dochter  weer naar school komt, kunt u het briefje 'kennisgeving van afwezigheid' meegeven. Uw kind levert deze in de brievenbus in de centrale hal in. De ziekmelding is hiermee afgehandeld.

Ook kunt u via de somtoday de absentie doorgeven.
Klik hier om in te loggen in Somtoday

Wordt een leerling tijdens de les ziek, dan moet hij of zij zich met een briefje van de teamleider, en bij diens afwezigheid van de docent, afmelden bij de receptie. De receptionist telefoneert met de ouders of verzorgers en kondigt de thuiskomst van hun zoon of dochter aan.

Voor verlof wegens een bezoek aan bijvoorbeeld een arts of tandarts moet de teamleider toestemming geven. Voor deze aanvraag dient u het aanvraagformulier voor verlof, bij voorkeur geruime tijd van tevoren, door uw kind in te laten leveren in de brievenbus in de centrale hal.
Het briefje ‘kennisgeving van afwezigheid’ en het ‘verzoek voor bezoek huisarts, tandarts e.d.’ zijn op het ouderportaal te downloaden.