Jaaroverzicht Penta DE Oude Maas

02 februari 2023

Afsluiting prelessen blok 2

03 februari 2023

Uitreiking rapport 2 leerjaar 1, 2 en 4

09 februari 2023

Herkansing toetsweek SE3

10 februari 2023

Uitreiking rapport 2 leerjaar 3

10 februari 2023

15 februari 2023

Workshops profielkeuze leerjaar 2 Mavo

21 februari 2023

Voorlichtingsavond ouders leerjaar 2 Mavo

22 februari 2023

Thema-avond alle leerjaren

25 februari 2023