Veilige school
 

Het zorgen voor veiligheid vinden wij niet alleen een taak van de docenten, maar ook van de leerlingen. Daarom hebben we de leerlingen betrokken bij het toezicht houden in de pauzes.
We bieden de leerlingen in het 3e leerjaar de mogelijkheid om een opleiding te volgen voor surveillant op school & aspirant bedrijfshulpverlener.

Het idee achter dit project is, dat wij met zijn allen, directie, docenten, ondersteunend personeel en leerlingen verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen op school.
Het is per slot van rekening voor een groot deel van de dag onze leef- en werkomgeving. Het idee is opgevat om de leerlingen nauwer en bewuster bij de leefomgeving op school te betrekken met het doel hen medeverantwoordelijk te maken.

Professioneel opgeleide trainers

De opleiding wordt verzorgd door professioneel opgeleide trainers, zodat het aan het eind van de opleiding voor de leerlingen mogelijk is om een officieel erkend certificaat te behalen. De opleiding zal dus afgesloten worden met een echt examen. Het hoeft geen verder betoog, dat dit een unieke gelegenheid is, om naast het VMBO diploma tevens een certificaat surveillant/BHV’er te behalen. Op deze wijze hebben deze leerlingen een voorsprong.

Communiceren, observeren en rapporteren

De inhoud van de training is er met name op gericht de leerlingen duidelijk te maken wat men wel en niet moet doen. Zo loopt als rode draad door de gehele training het leren communiceren, het leren observeren en het leren rapporteren. Zo wordt er tijdens de cursus gebruik gemaakt van Lotus slachtoffers, er wordt praktisch geoefend met ontruimings- en brandweeroefeningen, zodat de leerlingen assistentie kunnen verlenen indien dit nodig is.
De opgeleide BHV’ers komen aan het eind van leerjaar 3 in actie. Ze worden niet alleen op pad gestuurd. De docenten en het ondersteunend personeel zijn te allen tijde aanwezig en dragen de verantwoordelijkheid. De leerlingen kunnen dus altijd op hen terugvallen.

Zeer geslaagd project

Tot op heden kunnen we vaststellen dat het project zeer geslaagd genoemd kan worden. Onze BHV’ers zijn duidelijk herkenbaar in de school en zij merken dat de herkenbaarheid preventief werkt. Wanneer zij medeleerlingen op hun gedrag moeten aanspreken, worden zij ook serieus genomen.

Terug naar ONTDEK OM