Leerlingbegeleiding
 

De Oude Maas heeft kernteams ingesteld. Wekelijks komen de kernteamleden bij elkaar via gestructureerde besprekingen om met elkaar onder andere de resultaten van de leerlingen te bespreken, begeleiding en handelingsplannen af te stemmen en ondersteunende vakken op de beroepsgerichte vakken, arbeidsoriëntatie en leerwerktrajecten te bespreken.

De kernteamleden zijn docenten die veel lesgeven in die groep van klassen. Begeleiding van de leerlingen is de kerntaak van het kernteam. Hierbij heeft de mentor een spilfunctie. Signaleren van eventuele problemen, als onderdeel daarvan, is vanzelfsprekend. Zoeken naar oplossingen door in te zetten op andere vormen van begeleiding is dan vanzelfsprekend.

Elk team is mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van onderwijs en zorg aan de betrokken leerlingen.
In bijzondere gevallen zal specialistische deskundigheid buiten de school gezocht worden, zoals het zorgadviesteam, het schoolmaatschappelijk werk, jeugdzorg etc.

In het onderwijs-ondersteuningsboek: met zorg gegeven, is de zorgstructuur binnen De Oude Maas beschreven.

In het schoolondersteuningsprofiel is de ondersteuning opgenomen, die de school biedt en geeft de school aan welke maatregelen genomen worden voor leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben. In het schoolondersteuningsprofiel zijn ook de arrangementen opgenomen die worden aangeboden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Op De Oude Maas proberen wij het pesten op diverse manieren tegen te gaan. Het pestprotocol is gericht op de preventie, signalering en begeleiding bij pesten. Het protocol richt zich zowel op kinderen die gepest worden als op de kinderen die pesten. Het hele team heeft een taak bij de zorg voor leerlingen die pesten of gepest worden. We werken samen in de gouden driehoek met de leerling en zijn/haar ouders.

TERUG NAAR ONS ONDERWIJS