Profielen op OM


Wat is een profiel?
Een profiel is altijd een combinatie van theorie en praktijk. Het bestaat uit algemeen vormende vakken (avo-vakken), het beroepsgericht profielvak en beroepsgerichte keuzevakken. Het beroepsgerichte profielvak is het 'vaste' deel dat iedereen die kiest voor een bepaald profiel doet. Je leert hier de basiskennis en de basisvaardigheden die je nodig hebt om in een beroep of werkveld goed te functioneren. Daarnaast kies je beroepsgerichte keuzevakken. De Oude Maas is een grote school, waardoor er veel keuzemogelijkheden zijn. Samen met jou en je ouders maken we een opleiding op maat. Je kunt dus in de bovenbouw je eigen route samenstellen. Die route bestaat altijd uit een combinatie van praktijk en theorie, van werken met je handen en je hoofd.

Zit je nu in leerjaar 2? Of wil je bij ons op school instromen in leerjaar 3? Of ben je gewoon benieuwd wat wij allemaal aanbieden in de bovenbouw? Kijk naar de VR tour Penta De Oude Maas (oudemaastour.nl)

Klik op een profiel voor meer informatie.
De Oude Maas biedt de volgende profielen aan voor Basis en Kader leerlingen:BOUWEN, WONEN EN INTERIEUR (BWI)ECONOMIE & ONDERNEMEN (E&O)MOBILITEIT & TRANSPORT (M&T)PRODUCEREN, INSTALLEREN EN ENERGIE (PIE)ZORG & WELZIJN (Z&W)
 


In de MAVO bieden wij de volgende profielen aan:MEDIA, VORMGEVING EN ICT (MVI)Produceren, installeren en energieZORG & WELZIJN Bouw, Wonen en InterieurMAVO: Mobiliteit & Transport

 

TERUG NAAR ONS ONDERWIJS