Voorlichting over Amnesty International

Amnesty International is een wereldwijde beweging van meer dan 7 miljoen mensen die zich onrecht persoonlijk aantrekken. Amnesty voert actie voor een rechtvaardige wereld waarin iedereen gelijke rechten heeft en in vrijheid kan leven.

Het is een onafhankelijke beweging, niet gebonden aan welke politieke ideologie, economische belangen of religie dan ook. Elke regering kan onder de loep genomen worden. Amnesty strijdt overal ter wereld voor respect voor de mensenrechten. Dat werkt. Gewetensgevangenen komen vrij, doodvonnissen worden omgezet, discriminerende wetten worden aangepast, marteling stopt, daders worden berecht.

Wereldwijd komt Amnesty in actie tegen marteling en de doodstraf en voor mensen die onterecht gevangenzitten of gediscrimineerd worden. Dat gebeurt veel manieren.
Met online spoedactiesdemonstraties en groetenkaarten aan mensen die onterecht gevangen zitten of onder vuur liggen vanwege hun werk. En tijdens de jaarlijkse Write for Rights-schrijfactie schrijven Amnesty-supporters over de hele wereld miljoenen brieven aan ministers, presidenten en koningen. Daarin vragen ze om gerechtigheid voor mensen die onrecht is aangedaan. Hoe meer brieven en handtekeningen, hoe groter de druk op machthebbers om de mensenrechten te respecteren. Inmiddels hebben al honderdduizenden leerlingen in Nederland les gehad van gastdocenten over mensenrechten, zodat zij goed toegerust zijn om op te komen voor hun eigen rechten én die van anderen. De voorlichting wordt gegeven voor leerjaar 1op 2, 3 of 16 juni. 

Voorlichting over Amnesty International

Naar de homepage

Naar het nieuws overzicht