informatiemiddag Zij-instroom nieuw schooljaar

Soms is het nodig dat kinderen moeten wisselen van school (bijv. door achterblijvende resultaten). Instromen kan in leerjaar 2 en in leerjaar 3. Voor kinderen die mogelijk van school willen/moeten wisselen per het nieuwe schooljaar hebben we een informatiemiddag gepland op maandag 13 mei 2024. Op deze middag organiseren wij rondleidingen en wordt er algemene informatie gegeven over onze school. Wilt u en uw kind hierbij aanwezig zijn? Dan vragen wij u om aan te melden via onderstaande link. De start van de informatiemiddag is om 15.30 uur. De middag zal rond 16.30 zijn afgelopen. Misschien tot dan?!

Aanmelden voor informatiemiddag zij-instroom