Zorg & Welzijn
 

Bekijk onze video van het profiel Zorg & Welzijn (BBL, KBL, MAVO)

Het profiel Zorg & Welzijn bestaat uit de onderstaande verplichte profieldelen:

Mens en gezondheid = ondersteunen bij keuzes voor een gezonde leefstijl
Denk hierbij aan: een gezonde leefstijl, gezonde maaltijd samenstellen en bereiden, ondersteunen bij een verantwoorde voedings- en bewegingspatroon en dagritme.

Mens en omgeving = ondersteunen bij het creëren van een verzorgde, schone en veilige leef- en werkomgeving
Denk hierbij aan: schoonmaak en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren, textiel verzorgen, baliewerkzaamheden verrichten, ondersteunen bij het kiezen van aanpassingen en hulpmiddelen in en rondom het gebouw die de toegankelijkheid en de veiligheid bevorderen, en bij het inrichten van de ruimte rekening houdend met het gebruik van de ruimte.

Mens en activiteit = activiteiten organiseren en begeleiden met als doel de klant te activeren
Denk hierbij aan: een eenvoudige activiteit voor een individu en groep voorbereiden, een eenvoudige activiteit met een individu en groep uitvoeren en een eenvoudige activiteit met een individu en groep afsluiten.

Mens en zorg = ondersteunende handelingen verrichten bij het zorg verlenen aan de klant
Denk hierbij aan: ondersteunen bij eenvoudige verzorgende activiteiten, ondersteunen bij het bewegen en verplaatsen, eenvoudige EHBO technieken toepassen, ondersteunen bij vaak voorkomende ziekteverschijnselen en toepassingen van ICT en technologie in de hulpverlening benoemen, adviseren en gebruiken.

Naast de verplichte profieldelen biedt De Oude Maas ook nog de onderstaande keuzevakken aan:

Facilitaire dienstverlening: Catering en Inrichting
Eenvoudige dienstverlenende activiteiten verrichten.

Facilitaire dienstverlening: Onderhoud en receptie
Eenvoudige werkzaamheden verrichten in en rondom een gebouw in (gesimuleerde) praktijksituaties.

Ondersteuning bij sport en bewegingsactiviteiten
Eenvoudige regelende taken uitvoeren bij sport en bewegen.

Zorgtechnologie binnen de zorg en welzijn (per 01-08-2023)
Zorgtechnologieën zijn de extra ogen en oren van het personeel in zorginstellingen en woon-zorgcomplexen. Het zijn technieken die het zorgproces ondersteunen. Deze nieuwe technologieën maken het werk van zorgprofessionals eenvoudiger en ook de zorgvrager heeft veel profijt van diverse technologische hulpmiddelen. Zorgtechnologie vergroot de veiligheid.  

Voorkomen van ongevallen en EHBO
Een bijdrage leveren aan de veiligheid en de preventie van ongelukken, en het verlenen van eerste hulp bij ongelukken.

Welzijn volwassenen en ouderen
Volwassenen en ouderen ondersteunen bij de algemene dagelijkse activiteiten.

Welzijn kind en jongere
Een bijdrage leveren aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Assisteren in de gezondheidszorg 
Ondersteunende handelingen verrichten in de gezondheidszorg.

Haarverzorging
Haarbehandelingen uitvoeren bij een klant in een kapsalon

Kennismaking uiterlijke verzorging
Eenvoudige hand, haar- en gezichtsbehandelingen uitvoeren bij een klant in een kapsalon of schoonheidssalon.

Huidverzorging
Een gezicht- en lichaamsbehandeling uitvoeren bij een klant in een schoonheidssalon.

terug naar profielen op OM