Produceren Installeren en Energie
 

Bekijk onze video van het profiel Produceren, installeren en energie (BBL, KBL, MAVO)

Het profiel Produceren, Installeren en Energie bestaat uit de onderstaande verplichte profieldelen:

Ontwerpen en maken
De leerlingen maken een ontwerp van een product met behulp van 2D en 3D CAD-software. Ze gaan een ontwerp produceren door handmatige, machinale en automatische bewerkingen uit te voeren aan metalen en kunststoffen. Ook gaan ze een ontworpen elektrische schakeling opbouwen, aansluiten en testen en aan de hand van een ontwerp een product bestaande uit meerdere onderdelen samenstellen en aansluiten.

Bewerken en verbinden van materialen
Hier leren de leerlingen producten maken door het vervormen en scheiden van materialen door middel van knippen, buigen, zwenkbuigen en het maken van bijbehorende uitslagen. Ze gaan ook plaat- en profielmaterialen aan de hand van een werktekening met elkaar verbinden.

Besturen en automatiseren
In een practicum worden, aan de hand van een schema en opstellingstekening, een besturingsinstallatie, een regelsysteem en een domotica-installatie opgebouwd. In een elektrotechnisch practicum worden metingen uitgevoerd en ze gaan een automatische besturing van een proces realiseren en testen.

Installeren en monteren
De leerlingen leren hier een sanitaire installatie en een installatie voor klimaattechnologie aanleggen aan de hand van een werktekening. Ook gaan ze een elektrische huisinstallatie aanleggen aan de hand van een installatietekening.

Naast de verplichte profieldelen biedt De Oude Maas ook nog de onderstaande keuzevakken aan:

Verspaningstechnieken
De leerlingen gaan met behulp van 2D en 3D CAD software een draai- en freesproduct ontwerpen, de uitvoering voorbereiden en het product maken.

Praktisch booglassen
Hier leren de leerlingen lasnaden van lasverbindingen voorbereiden en uitvoeren aan de hand van een werktekening. Vervolgens moeten ze de producten opmeten en controleren en de uitgevoerde werkzaamheden afronden.

Booglasprocessen
De leerlingen gaan aan de hand van de werkinstructies, tekeningen, geldende kwaliteitsnormen, Arbo- en veiligheidsvoorschriften, machines en gereedschappen in- en afstellen, materiaal voorbereiden en lasnaden aanbrengen. De onderdelen en deelproducten gaan ze met elkaar verbinden volgens de werkopdracht.

Plaat- en constructiewerk
Leerlingen leren hierbij de machine en gereedschappen op de juiste wijze in- en afstellen. Dan gaan ze de materialen bewerken en vervormen. Vervolgens gaan ze de onderdelen en deelproducten met elkaar verbinden en de vervaardigde producten opmeten en controleren.

Klimaattechnologie
De leerlingen gaan een verwarmings- en gasinstallatie ontwerpen, tekenen, berekenen en aanleggen. Er wordt gemeten met een infraroodcamera en er wordt een weersafhankelijke regeling op een CV-ketel geïnstalleerd en ingeregeld.

Drinkwater en sanitair
Drinkwater- en sanitaire installaties worden ontworpen, getekend en berekend. Dan worden ze met de bijbehorende leidingen aangelegd. Ook leren de leerlingen een warmtwatertoestel toepassen in een sanitaire installatie.

Dakbedekking
Hier worden voor het vervaardigen van een dakgoot en dakrandafwerkingen uitslagen gemaakt en overgenomen op een zinken plaat. Verschillende soorten zinken dakgoten en dakrandafwerkingen van zink worden gemaakt.

Koudetechniek
De leerlingen leren tekeningen en schema's van koude technische installaties lezen, meetgegevens vastleggen, omrekenen en interpreteren. Met verschillende soorten materialen en onderdelen wordt de installatie samengesteld, gemonteerd en geïnstalleerd. Ook onderzoeken ze het nut, de noodzaak en de toepassingen van koudetechniek en presenteren ze de uitkomsten.

Utiliteitinstallaties
De leerlingen leren tekeningen en schema's van utiliteitinstallaties lezen, leidingsystemen voor een utiliteitinstallatie aanleggen, schakelmateriaal en onderdelen monteren en de installatie in bedrijf stellen aan de hand van een werktekening.

Woon- en kantoortechnologie
Hier wordt een elektrische installatie ontworpen, getekend en berekend. De elektrische installatie wordt aangelegd en gemonteerd. Ook leren ze een de installatie te schakelen met domotica.

Domotica en automatisering
De leerlingen gaan in een practicum een domotica installatie opbouwen aan de hand van een schema en opstellingstekening. Ze gaan een automatische besturing realiseren en testen. Ook moeten ze dit kunnen demonstreren en presenteren.

Procestechniek (vmbo Kader)
De leerlingen gaan een installatieproces monteren, bedienen en regelen. Ook gaan zij een proces bewaken, storingen signaleren en verhelpen.

terug naar profielen op OM