MAVO: Zorg & Welzijn 
 

Op een praktische manier zijn de leerlingen met elkaar aan het werk met allerlei Zorg & Welzijn aspecten.

“Zorgzaam, samenwerken, zelfstandig kunnen werken, betrokken en naar mensen kunnen luisteren. Heb jij deze talenten? En wil jij daar meer in ontdekken? Dan ben jij bij de Zorg & Welzijn MAVO op je plek. Bij de Zorg & Welzijn MAVO maak je kennis met de theoretische achtergronden van de diverse onderdelen van Zorg & Welzijn.

Gedurende alle leerjaren krijgen de leerlingen die voor deze route kiezen, wekelijks vier uren les in een praktijkvak op MAVO-niveau dat geheel in het teken staat van Zorg & Welzijn.

Het profiel Zorg & Welzijn van de MAVO bestaat uit de onderstaande verplichte profieldelen:

Mens en activiteit = activiteiten organiseren en begeleiden met als doel de klant te activeren.
Denk hierbij aan: een eenvoudige activiteit voor een individu en groep voorbereiden, een eenvoudige activiteit met een individu en groep uitvoeren en een eenvoudige activiteit met een individu en groep afsluiten.

Mens en zorg = ondersteunende handelingen verrichten bij het zorg verlenen aan de klant.
Denk hierbij aan: ondersteunen bij eenvoudige verzorgende activiteiten, ondersteunen bij het bewegen en verplaatsen, eenvoudige EHBO technieken toepassen, ondersteunen bij vaak voorkomende ziekteverschijnselen en toepassingen van ICT en technologie in de hulpverlening benoemen, adviseren en gebruiken.

Naast de verplichte profieldelen biedt De Oude Maas ook nog de onderstaande keuzevakken* aan:

Facilitaire dienstverlening: Catering en Inrichting
Eenvoudige dienstverlenende activiteiten verrichten.

Voorkomen van ongevallen en EHBO
Een bijdrage leveren aan de veiligheid en de preventie van ongelukken, en het verlenen van eerste hulp bij ongelukken.

Welzijn kind en jongere
Een bijdrage leveren aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Assisteren in de gezondheidszorg
Ondersteunende handelingen verrichten in de gezondheidszorg.

In klas 3 en 4 volgen de leerlingen een vakkenpakket waarbij ze zich voorbereiden op het behalen van het MAVO-diploma. De leerlingen maken daarnaast kennis met allerlei aansluitende vervolgopleidingen op het hoogste niveau van het middelbaar beroepsonderwijs (MBO niveau 4), zoals verpleegkundige, apothekers- of doktersassistent, maatschappelijke zorgverlener, opticiën, pedagogisch werker. Uiteraard kan er ook nog gekozen worden voor een vervolgopleiding in een geheel andere richting. Het vakkenpakket voorziet daar in. 

terug naar profielen op OM