Economie & Ondernemen
 

Bekijk onze video van het profiel Economie & Ondernemen (BBL, KBL)

Het profiel Economie & Ondernemen bestaat uit de onderstaande verplichte profieldelen:

Commercieel
Het gaat bij dit profieldeel over alles wat te maken heeft met verkopen en afrekenen. Daarnaast worden op een eenvoudige manier de winkelformule en de marketinginstrumenten behandeld: product, prijs, plaats en promotie.

Secretarieel
Hierbij worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld: agendabeheer uitvoeren, bijeenkomsten organiseren, communicatie verzorgen, post verzorgen, klanten/bezoekers ontvangen en klachtenafhandeling.

Logistiek
Bij dit onderdeel komen alle werkzaamheden aan de orde die te maken hebben met het magazijn, zoals de ontvangst en opslag van goederen. Het verzamelen, verpakken en verzenden van goederen.
En bijhouden van de voorraad, inventariseren en bestellen.

Administratie
Bij dit onderdeel leren de leerlingen hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan de administratie van een (handels)onderneming. De leerlingen leren bedrijven, bedrijfsfuncties en bedrijfsprocessen herkennen en benoemen. Daarnaast leren zij de boekhouding van een (handels)onderneming bij te houden.

Naast de verplichte profieldelen biedt De Oude Maas ook nog de onderstaande keuzevakken aan:

Ondernemen 
Hierbij moeten de leerlingen een eenvoudig ondernemingsplan ontwikkelen en uitvoeren. Zij maken een marketingplan en een (eenvoudig) financieel plan.

Webshop
De leerlingen bedenken, ontwikkelen en onderhouden een eigen webshop.
Ook leren ze via internet en sociale media goederen en diensten te verkopen.

Financieel Beheer (alleen kader)
Dit is een verdieping op het profieldeel Administratie. Naast bedrijfseconomische berekeningen leren de leerlingen de Debiteuren-, Crediteuren- en Voorraadadministratie bij te houden.

Officemanagement (alleen kader)
Dit is een verdieping op het profieldeel Secretarieel. Naast de daar genoemde onderwerpen leren de leerlingen een personeelsadministratie bij te houden. Ook worden er opdrachten in het Engels uitgevoerd.

Presentatie en Styling
De leerlingen leren artikelpresentaties maken, etaleren, inpakken, een logo ontwerpen, een folder/advertentie ontwerpen, een commercial te maken en een website te bouwen.

Distributie
Dit is een verdieping op het profieldeel Logistiek. Naast de onderwerpen die bij Magazijn genoemd zijn leren de leerlingen de organisatie en planning van de distributie met onderwerpen als transportvormen, track-and-trace, afhaalservicepunten, multichanel en retourneren.

terug naar Profielen op OM