Bouwen, Wonen en Interieur

 

Bekijk onze video van het profiel Bouw, wonen en interieur (BBL, KBL)

Het profiel Bouwen, Wonen en Interieur bestaat uit de onderstaande verplichte profieldelen:

Bouwproces en bouwvoorbereiding
De leerlingen leren een kleinschalig bouwproject voorbereiden en het bouwproces te organiseren. Ze gaan maatvoeren en uitzetten en leren profielen en kozijnen te stellen.

Bouwen vanaf de fundering
Hierbij gaan de leerlingen een bekisting voor een strokenfundering en een ps-systeembekisting maken. Ze leren een halfsteensmuur te metselen, isolatiematerialen te verwerken en veilig te werken op steigers en ladders

Hout- en meubelverbindingen
De leerlingen maken een werkstuk met enkelvoudige verbindingen. Ze zagen en verspanen hout met behulp van gangbare elektrische-, pneumatische- en niet-aangedreven handgereedschappen en houtbewerkingsmachines.

Design en decoratie
Hier leren de leerlingen een interieurelement ontwerpen. Ze maken een ontwerp voor de afwerking van een interieurelement. Ook gaan ze een interieurelement maken, afwerken en decoreren.

Naast de verplichte profieldelen biedt De Oude Maas ook nog de onderstaande keuzevakken aan:

Daken en kapconstructies
De leerlingen bereiden de werkzaamheden voor het aanbrengen van daken en kapconstructies voor en voeren deze uit. Ook gaan ze constructies maken voor hellende daken en leren afdichten en afwerken.

Meubelmaken
Hierbij worden de werkzaamheden voor het maken van meubels voorbereid. Vervolgens worden deze ook gemaakt van hout en plaatmateriaal.

Meubelstoffering (per 01-08-2023) 
De leerlingen kunnen hierbij de meubels die zij zelf hebben gemaakt afwerken door te stofferen. Hierbij wordt gebruikt van verschillende technieken, zoals naaimachines en nietmachines op perslucht.

Interieurbouw, stands en betimmeringen
De leerlingen leren hier eenvoudige kasten en opbergsystemen ontwerpen en maken. Ook gaan ze betimmeringen en stands ontwerpen en maken.

Interieurontwerp en design
In dit keuzevak gaan de leerlingen interieurelementen in samenhang met een interieur ontwerpen en maken. Ze decoreren interieurelementen en een interieur en presenteren dit. Ook gaan ze een tekst en logo opmaken in een softwareprogramma. Vervolgens gaan ze dit plotten of printen en monteren.

terug naar profielen op OM