Start project Speaking Minds

Leerlingen zijn 21 september gestart met het project Speaking Minds

Dit project duurt ongeveer 14 weken op woensdagen. Maximaal 25 leerlingen kunnen hieraan meedoen. 

Wat is Speaking Minds?
Speaking Minds betrekt moeilijk bereikbare jongeren op een praktische en betekenisvolle manier bij gemeentelijk beleid. De methode is samen met jongeren van het praktijkonderwijs, vmbo en mbo ontwikkeld. Naast dat participatie van jongeren een fundamenteel recht is, draagt Speaking Minds ook bij aan de persoonlijke, sociale, emotionele en morele ontwikkeling van jongeren. Tijdens een traject leren jongeren hoe beleid tot stand komt, op welke wijze zij hun stem kunnen laten horen en wat hen dit oplevert. Door actief meepraten wordt het zelfvertrouwen en de zelfwaarde vergroot. Daarnaast wordt de verbinding tussen de gemeente en lokale instanties vergroot. Het traject leidt tot een effectiever en democratischer jeugdbeleid dat aansluit op de behoeften van jongeren in Nederland.
De gemeente komt met beleidsvragen waaruit jongeren kunnen kiezen. Met behulp van gesprekken met andere jongeren, ervaringsdeskundigen, lokale instanties en de gemeente worden mogelijke oplossingen vanuit de doelgroep zelf aangedragen. Tijdens de slotbijeenkomst waarbij alle betrokkenen aanwezig zijn presenteren de jongeren hun adviezen. Het traject wordt een paar maanden later afgesloten met een terugkoppelingsbijeenkomst waarin de gemeente aan de jongeren vertelt wat zij met hun adviezen gedaan hebben.
Start project Speaking Minds

Naar de homepage

Naar het nieuws overzicht