Blussen maar!

De BHV-cursisten uit leerjaar 3 hebben hun cursus afgerond.

Ieder jaar biedt Penta De Oude Maas leerlingen van leerjaar 3 de mogelijkheid om een opleiding te volgen voor surveillant op school & aspirant bedrijfshulpverlener. Een unieke kans om alles te leren over toezicht houden, beveiliging van gebouwen en eigendommen, brandpreventie en bestrijding en levensreddende eerste handelingen (EHBO). Tevens leren de leerlingen reanimeren en de AED te gebruiken. Na de cursus gaan de leerlingen – onder begeleiding – toezicht houden tijdens de pauzes. Ook assisteren de leerlingen bij ontruimingsoefeningen en grote activiteiten op school (bijvoorbeeld Open Huis). De cursus werd gegeven op 12 dinsdagmiddagen van november t/m maart.  

Directeur Luuk Oortwijn: ‘Het zorgen voor veiligheid vinden wij niet alleen een taak van het personeel, maar ook van de leerlingen.’ Na de intake in november, mochten er uiteindelijk 30 leerlingen aan de cursus meedoen. De cursus voor dit schooljaar is bijna afgerond. Het wordt binnenkort afgesloten met een officieel examen. Na het examen, als de leerlingen geslaagd zijn, gaan de opgeleide BHV’ers aan het eind van leerjaar 3 aan de slag. Ze worden niet alleen op pad gestuurd. De docenten en het ondersteunend personeel zijn te allen tijde aanwezig en dragen uiteraard de verantwoordelijkheid. Tijdens de cursus wordt er gebruik gemaakt van Lotus slachtoffers en er wordt praktisch geoefend met ontruimings- en brandweeroefeningen. Op dinsdag 14 maart 2023 was het zover; de brandweeroefeningen op ons schoolplein. Hét hoogtepunt van de cursus. Alle cursisten hebben de branden professioneel geblust. 

Blussen maar!

Naar de homepage

Naar het nieuws overzicht