Prelessen
 

De Oude Maas biedt een unieke mogelijkheid om leerlingen van groep 8 dit schooljaar alvast kennis te laten maken met De Oude Maas. De prelessen kun je in elke leerweg volgen:

Basisberoepsgerichte leerweg
Kaderberoepsgerichte leerweg
Mavo (Techno Mavo of Zorg & Welzijn Mavo)

De lessen zijn bedoeld voor leerlingen van wie duidelijk is dat zij een vmbo advies zullen krijgen. Hier vindt u de flyer van de prelessen.

Wanneer en hoe vaak zijn de pre lessen?
De leerlingen krijgen vier donderdagmiddagen les op De Oude Maas. Er zijn twee blokken, het eerste blok start op 17 november 2022 en het tweede blok start op 12 januari 2023.

In het programma wordt aandacht besteed aan de volgende vakken:
► Talen (Duitse en Engelse taal)
► Wiskunde
► Zorg (Pre Zorg & Welzijn Mavo)
► Science (Pre Techno Mavo)
► Biologie
► Mens & maatschappij (een combinatie van geschiedenis, aardrijkskunde en maatschappijleer)

Aanmelden voor deze lessen kan via de leerkracht van de basisschool.
Ook is er een aanmeldlink voor de ouder/verzorger. Er moet wel overleg zijn geweest met u en de basisschool.
Voor blok 1 kan er niet meer worden ingeschreven. voor blok 2 kan er tot en met 11 december ingeschreven worden.

Aanmeldlink voor de leerkrachtAANMELDLINK VOOR DE OUDER/VERZORGER

terug naar homepage