Prelessen
 

De Oude Maas biedt een unieke mogelijkheid om leerlingen van groep 8 dit schooljaar alvast kennis te laten maken met De Oude Maas. De prelessen kun je in elke leerweg volgen:

Basisberoepsgerichte leerweg
Kaderberoepsgerichte leerweg
Mavo 

De lessen zijn bedoeld voor leerlingen van wie duidelijk is dat zij een vmbo advies zullen krijgen. 

Wanneer en hoe vaak zijn de prelessen?
De leerlingen krijgen vier donderdagmiddagen les op De Oude Maas. Er zijn twee blokken, het eerste blok start op 16 november 2023 en het tweede blok start op 11 januari 2024.

In het programma wordt aandacht besteed aan de volgende vakken:
► Talen (Duitse en Engelse taal)
► Wiskunde
► Zorg 
► Techniek
► Biologie
► Mens & maatschappij (een combinatie van geschiedenis, aardrijkskunde en maatschappijleer)

Aanmelden voor deze lessen kan via de leerkracht van de basisschool.
Ook is er een aanmeldlink voor de ouder/verzorger. Er moet wel overleg zijn geweest met u en de basisschool.
Voor blok 1 kan er ingeschreven worden tot  en met 30 oktober a.s.

Aanmeldlink voor de leerkrachtAANMELDLINK VOOR DE OUDER/VERZORGER

terug naar homepage