Pre MAVO
 

De Oude Maas biedt een unieke mogelijkheid om leerlingen van groep 8 dit schooljaar alvast kennis te laten maken met twee richtingen binnen de MAVO:
- de Techno MAVO
- de Zorg & Welzijn MAVO

Voor wie is de Pre Zorg & Welzijn MAVO en de Pre Techno MAVO? De lessen zijn bedoeld voor leerlingen van wie duidelijk is dat zij minimaal een advies Kaderberoepsgerichte/Theoretische leerweg zullen krijgen.

Wanneer en hoe vaak is de Pre Zorg & Welzijn MAVO en de Pre Techno MAVO? Ze krijgen vier donderdagmiddagen les op De Oude Maas. Op 11 november 2021 starten we met het eerste blok lessen van onze Pre lessen MAVO. Het tweede blok start op 13 januari 2022.

In het programma wordt aandacht besteed aan de volgende vakken:

  • Talen (Duitse en Engelse taal)
  • Wiskunde
  • Zorg (Pre Zorg & Welzijn MAVO)
  • Science (Pre Techno MAVO)
  • Biologie
  • Mens & maatschappij (een combinatie van geschiedenis, aardrijkskunde en maatschappijleer)
 

    Kinderen in groep 8 worden door de leerkracht van de basisschool na overleg met de ouders opgegeven voor de Pre MAVO. Klik hier voor onze Flyer van de Pre MAVO. De basisscholen ontvangen het inschrijfformulier.