Pre MAVO
 

De Oude Maas biedt een unieke mogelijkheid om leerlingen van groep 8 dit schooljaar alvast kennis te laten maken met twee richtingen binnen de MAVO:
- de Techno MAVO
- de Zorg & Welzijn MAVO

Voor wie is de Pre Zorg & Welzijn MAVO en de Pre Techno MAVO? De lessen zijn bedoeld voor leerlingen van wie duidelijk is dat zij minimaal een advies Kaderberoepsgerichte/Theoretische leerweg zullen krijgen.

Wanneer en hoe vaak is de Pre Zorg & Welzijn MAVO en de Pre Techno MAVO? Ze krijgen drie donderdagmiddagen les op De Oude Maas. Op 19 november 2020 starten we met het eerste blok lessen van onze Zorg & Welzijn MAVO en de bekende Techno MAVO. Het tweede blok start op 28 januari 2021.

In het programma wordt aandacht besteed aan de volgende vakken:

  • Talen (Duitse en Engelse taal)
  • Wiskunde
  • Zorg (Pre Zorg & Welzijn MAVO)
  • Science (Pre Techno MAVO)
  • Biologie
  • Mens & maatschappij (een combinatie van geschiedenis, aardrijkskunde en maatschappijleer)
 

    Kinderen in groep 8 worden door de leerkracht van de basisschool na overleg met de ouders opgegeven voor de Pre MAVO. Klik hier voor onze Flyer van de Pre MAVO.