Contactpersonen in de school

  
 Begeleiding en vorderingen alle leerjaren


mentor                                      

 Algemene zaken:
 
 Teamleider Techno MAVOB. Esselink
 Teamleider kernteam Kader onderbouwmw. W. Reurich
 Teamleider kernteam Basis onderbouwD. Maliepaard
 Teamleider kernteam Kader bovenbouwmw. B.L. Welter
 Teamleider kernteam Basis bovenbouwmw. R. van der Velden
 Teamleider algemene zakenM.T.S. Boerland
 Teamleider algemene zakenE.M. Schaafsma
 ExamencoördinatieW. Seinstra
  
 Directie:
 
 Directeur algemene zaken en personele zakenL. Oortwijn
 Adjunct-directeur onderwijsJ.M. van der Zwan 
 Adjunct-directeur bedrijfsvoeringA. Redert
  
 Decanaat:
 
 Begeleiding beroeps- en sectorkeuze, arbeidsoriëntatie     mw. D. Koolman