Contactpersonen in de school

  
 Begeleiding en vorderingen alle leerjaren


mentor                                      

 Algemene zaken:
 
 Teamleider MAVOB. Esselink
 Teamleider kernteam Kader onderbouwmw. W. Reurich
 Teamleider kernteam Basis onderbouwD. Maliepaard
 Teamleider sectorteam Techniek bovenbouwmw. B.L. Welter
 Teamleider sectorteam E&O en Z&W bovenbouwmw. R. van der Velden
  
  ExamencoördinatieE.M. Schaafsma
  
  
 Directie:
 
 Directeur algemene zaken en personele zakenL. Oortwijn
 Adjunct-directeur onderwijsJ.M. van der Zwan 
 Adjunct-directeur bedrijfsvoeringA. Redert
  
 Decanaat:
 
 Begeleiding beroeps- en sectorkeuze, arbeidsoriëntatie     mw. D. Koolman