FEELING VOOR ENGELS?


Heb je feeling voor de Engelse taal? Dan bieden wij jou een kans om het traject versterkt Engels te volgen. Daarvoor moet je eerst een instaptoets doen, die bepaalt of je geschikt bent om aan dit traject deel
te nemen. Als je deelneemt, dan krijg je wekelijks een extra lesuur Engelse taal. Je maakt aan het eind van elk jaar het Anglia examen dat in Engeland wordt nagekeken.

Anglia is een internationaal en non-profit onderwijsnetwerk die leerlingen stapsgewijs ondersteunt om, naast de gewone lessen, hun Engels te verbeteren en hun niveau aan te tonen door middel van een internationaal erkend examen. Omdat De Oude Maas als Excellente School de status Regelluw heeft gekregen van het Ministerie, mogen deze leerlingen er voor kiezen om het behaalde cijfer mee te laten tellen als het resultaat van het centraal examen Engelse taal.

Met dit vierjarig traject haal je internationaal erkende certificaten. Dat biedt natuurlijk voordelen bij vervolgstudies en een latere baan met internationale contacten.