Zomerschool De Oude Maas

De overheid heeft veel geld beschikbaar gesteld om achterstanden die leerlingen hebben opgelopen in coronatijd weg te werken. Scholen kunnen hiermee leerlingen en leraren helpen om leervertragingen en andere problemen door corona aan te pakken.

Er is eerst met behulp van een schoolscan in beeld gebracht wat de leerlingen en de school nodig hebben om coronavertragingen te kunnen inlopen. Daarna hebben de scholen gebruik moeten maken van een lijst met mogelijke interventies van het ministerie van onderwijs. De scholen hebben hieruit een keuze gemaakt en op deze manier een eigen programma kunnen samenstellen, met als doel leerlingen te ondersteunen bij eventuele coronavertragingen. Het geven van onderwijs tijdens de zomervakantie maakt daar onderdeel van uit. Tijdens de eerste én de laatste zomervakantieweek gaan er zo’n 50 leerlingen van De Oude Maas enkele dagen naar school om in kleine groepjes opgelopen achterstanden weg te werken. Uiteraard alleen als de ouders/verzorgers daarmee instemmen.  De lessen worden gegeven door een tiental eigen docenten van de school.

Directeur Luuk Oortwijn:  ‘We hebben goed gemonitord voor welke leerlingen de zomerschool een welkome aanvulling zou kunnen zijn. Omdat het vrijwillig is, hebben we er goed op gelet dat we de juiste kinderen bereiken. We hebben de ouders/verzorgers zo veel mogelijk betrokken en geïnformeerd over ons voornemen en hebben ervoor gezorgd dat er voor de leerlingen zelf een aantrekkelijk programma is.’

De extra beschikbare gelden worden uiteraard niet alleen tijdens de zomervakantie uitgegeven, maar ook in de komende twee schooljaren. Zo zijn op De Oude Maas veel klassen verkleind, extra onderwijsassistenten benoemd en zal er onder andere meer aandacht worden gegeven aan uitbreiding van de woordenschat, cultuur- en sportactiviteiten. Onlangs hebben 164 leerlingen de school met een diploma verlaten, er was slechts één leerling gezakt. Oortwijn: ‘We zijn heel tevreden met dit resultaat; allemaal leerlingen die met vertrouwen mogen overstappen naar het mbo. Inmiddels staan er weer 185 nieuwe 1e jaars te trappelen om in het nieuwe schooljaar over te stappen van de basisschool naar De Oude Maas.’

Ga terug