Wethouder Struijk reikt 22 mei BHV certificaten uit

De afgelopen maanden hebben 31 leerlingen uit leerjaar 3 een cursus toezichthouder & bedrijfshulpverlener gevolgd en alle leerlingen hebben de cursus met succes afgerond.

Om de leerlingen te betrekken bij de bewaking van de veiligheid op school bieden we jaarlijks de derdejaars leerlingen de mogelijkheid een diploma assistent-toezichthouder en bedrijfshulpverlening te behalen. De leerlingen houden onder begeleiding toezicht tijdens de pauzes en verlenen hun medewerking bij ontruimingsoefeningen van de school.

Het project is mede door de inzet van de leerlingen uitgegroeid tot een waardevol onderdeel van onze ‘De veilige school’. De cursus wordt afgerond met het officiële certificaat Bedrijfs Hulp Verlening (BHV). Dit certificaat is mede een opstap naar de ROC-opleiding beveiliger-2 van het Albeda College, waarmee goede afspraken zijn gemaakt.

Het certificaat wordt woensdag 22 mei a.s. in aanwezigheid van ouders/verzorgers, broertjes, zusjes en verdere familieleden en vrienden tijdens een feestelijke avond uitgereikt door wethouder Wouter Struijk.

Ga terug