Mondkapjesplicht

Tot de herfstvakantie gold er op onze school een advies voor het dragen van mondkapjes op plekken en in situaties waar de anderhalve-meter- afspraak tussen leerlingen en docenten niet waargemaakt kan worden, bijvoorbeeld bij leswisselingen in de gangen.

Dit mondkapjesadvies is vanaf maandag 26 oktober, een mondkapjesplicht. Deze verplichting geldt alleen bij verplaatsingen in de school. Dus zodra je in onze schoolgebouwen ergens heen gaat, moet het mondkapje gedragen worden.

Hoe gebruik ik een niet-medisch mondkapje?
In de video kun je zien hoe we om moeten gaan met een mondkapje: gebruik van een niet-medisch mondkapje.

Met het invoeren van deze mondkapjesplicht lopen we vooruit op de landelijke verplichting tot het dragen van mondkapjes in openbare ruimten. Voor scholen is er al een mogelijkheid om over te gaan op een mondkapjesplicht, zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/mondkapjes/onderwijs.

Ga terug