De Nieuwe Oase

Met De Nieuwe Oase heeft een bezinningsmoment aan het begin van de dag (tijdens het eerste lesuur van de klas) altijd een link met de wereld van nu. Dat maakt het voor leerlingen herkenbaar.

Thema van deze week: makkelijk

Sorry, God,
dat we niet altijd zo aardig zijn
als we zouden willen
en zo betrouwbaar
als we zouden moeten zijn.

Sorry, God,
dat we zo makkelijk de schuld
afschuiven op een ander
en dat we ons er vaak
van afmaken met een smoesje
als een ander ons nodig heeft.

Sorry, God,
dat we zo makkelijk sorry ZEGGEN
en zo weinig sorry DOEN!

Ga terug