Coronamaatregelen

Onlangs heeft het kabinet de coronamaatregelen voor de komende tijd bekendgemaakt. Voor het voortgezet onderwijs betekent dit dat bij de start van het nieuwe schooljaar vrijwel dezelfde maatregelen gelden als vóór de zomervakantie.

Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden, maar wel tot leraren en andere medewerkers op school. Medewerkers onderling houden ook 1,5 meter afstand. Het dragen van mondkapjes blijft op school buiten het klaslokaal verplicht. Aan leerlingen en medewerkers die niet volledig gevaccineerd zijn, wordt gevraagd zich twee keer per week zelf te testen.

Belangrijkste verandering ten opzichte van de situatie aan het einde van het vorige schooljaar is dat bij een besmetting op school volledig gevaccineerde leerlingen en medewerkers niet meer in quarantaine hoeven. Het is in ieder geval fijn dat aan het begin van het nieuwe schooljaar alle leerlingen vanaf dag één volledig naar school mogen.

Meer informatie is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/voortgezet-onderwijs

Ga terug