Hoe kan ik mijn kind aanmelden

De Oude Maas werkt met een aanmeldingsprocedure. De aanmelding van uw kind moet vóór 1 april 2021, voorzien van de vereiste documenten, plaatsvinden. De aanmelding van een leerling met extra ondersteuningsbehoefte vergt voor de school voor voortgezet onderwijs meer verwerkingstijd en daarom ontvangen wij deze aanmelding bij voorkeur eerder dan bovengenoemde datum.

Hoe werkt een aanmelding?

U dient de onderstaande documenten in te leveren:

  • Aanmeldingsformulier, volledig ingevuld en ondertekend door de ouder(s)/verzorger(s);
  • Unieke aanmeldcode voor aanmelding Voortgezet Onderwijs, zodra u deze van de basisschool heeft ontvangen (interactief onderwijskundig rapport). De aanmeldcode kunt u invullen op het aanmeldingsformulier. Indien u nog niet over deze code beschikt dan voorlopig een papieren versie van het onderwijskundig rapport.
  • Uitslag Eindtoets, indien deze wordt afgenomen en zodra de uitslag bekend is;
  • Aanverwante onderzoeken (drempeltest, intelligentie-onderzoek, etc.), indien deze door de basisschool zijn afgenomen en opgesteld;

U kunt het aanmeldingsformulier en bijbehorende informatie ook opvragen bij onze administratie via telefoon 0181-623400 of via het emailadres om@penta.nl.
De documenten kunt u sturen naar Penta De Oude Maas, Postbus 5, 3200AA Spijkenisse. U kunt ze natuurlijk ook afgeven bij onze administratie.

Alle aangemelde kinderen worden besproken in onze toelatingscommissie. Deze commissie bepaalt of uw kind wordt ingeschreven. Zodra het dossier compleet is, inclusief de unieke aanmeldcode, ontvangt u binnen 6 weken schriftelijk bericht over de plaatsing van uw kind. In juni 2021 ontvangen de toegelaten kinderen een uitnodiging voor een kennismaking met de klasgenoten en mentor.