Excellente school 2013 2014 2015 2016 2017 én 2018!
 

SPIJKENISSE -  Maandag 18 januari jl. heeft De Oude Maas van de onderwijsinspectie het bericht ontvangen dat het opnieuw de status Excellente School heeft gekregen. Al twee keer eerder ontving de school de status, namelijk voor 2013 en voor 2014. Sinds Excellente Scholen 2015 is het predicaat drie jaar geldig. De ingangsdatum van het predicaat start op het moment dat het predicaat wordt toegekend. Dit betekent dat De Oude Maas het predicaat zonder verlenging mag dragen tot en met december 2018. De leerlingen en het personeel zijn er enorm blij mee.

Dit schrijft de jury:
De Techno MAVO van het Penta college CSG De Oude Maas onderscheidt zich van andere scholen door te excelleren op techniek. De school maakt leerlingen bewust van de rol van techniek in hun opleiding vmbo-t, van het belang van techniek voor de mens in het algemeen en voor de arbeidsmarkt van de toekomst. De school is een gemeenschap van gedeelde waarden, die zij intern actief uitdraagt. De Techno MAVO De Oude Maas laat daarnaast zien dat zij een cultuur creëert die gericht is op verbeteren. De school blijft niet alleen zelf leren, zij deelt haar kennis en expertise graag met anderen en participeert in een lerend netwerk.

Alles overziende is de jury van oordeel dat de Techno MAVO van het Penta college CSG De Oude Maas op basis van de door de jury waargenomen kenmerken en gerapporteerde bevindingen het predicaat Excellente School vmbo-t toekomt.

Klik hier voor het volledige juryrapport.

In opdracht van Regelluwe scholen is er een video opgenomen op De Oude Maas. Bekijk deze video, het is de moeite waard. Je komt meteen op de website van excellentescholen.nl.