Informatieavonden leerjaar 3 op 24 en 25 september

Aan het begin van elk schooljaar organiseren wij op De Oude Maas informatieavonden. Deze informatieavonden hebben tot doel de ouders te informeren over de organisatie van de school en specifieke zaken over het leerjaar.

De informatieavond voor ouders van leerjaar 3 Basis en de Techno MAVO vindt plaats op maandag 24 september a.s. De avond begint om 19.30 uur. Vanaf 19.15 uur is de inloop.

De informatieavond voor ouders van leerjaar 3 Kader vindt plaats op dinsdag 25 september a.s. De avond begint om 19.30 uur. Vanaf 19.15 uur is de inloop.

Na een inleidend algemeen gedeelte gaan de ouders/verzorgers met de mentor mee naar een lokaal waar zij geïnformeerd worden over de dagelijkse gang van zaken op onze school. Uiteraard kunnen zij daar ook met algemene vragen terecht.

Ga terug