Alle Anglia examenkandidaten geslaagd

Met groot genoegen kunnen wij bekend maken dat alle leerlingen die vorig schooljaar deel hebben genomen aan het Anglia examen zijn geslaagd! Wij willen deze prachtige prestatie door middel van een uitreiking met de leerlingen vieren.

De Anglia-uitreiking zal op dinsdag 30 oktober a.s. om 12.30 uur in de aula plaatsvinden. Wij vinden het leuk als ouders en verzorgers hierbij aanwezig zijn. Aangezien de ruimte beperkt is, vragen wij u met niet meer dan twee personen te komen.

Wij hopen u op de uitreiking te zien!

Ga terug