45-minuten-rooster op 5 september

De Oude Maas werkt op alle dinsdagen met een 45-minuten-rooster. Dit schooljaar zijn er enkele extra dagen in het rooster opgenomen waarbij we werken met dit verkorte lesrooster (45-minuten-rooster), zo ook op woensdag 5 september a.s.

Onderstaand het overzicht van de lestijden van een 45-minuten-rooster:
 
1e lesuur 08 .20 - 09 .05 uur
2e lesuur 09 .05 - 09 .50 uur
3e lesuur 09 .50 - 10 .35 uur
pauze 10 .35 - 10 .55 uur
4e lesuur 10 .55 - 11 .40 uur
5e lesuur 11 .40 - 12 .25 uur
6e lesuur 12 .25 - 13 .10 uur
 
Na het zesde lesuur zijn de leerlingen lesvrij.
 
Bij vragen kunt u contact opnemen met de teamleider van uw zoon of dochter.

Ga terug