OM verdedigt titel landelijk debatkampioen op 5 april

Op vrijdag 5 april komen bijna 40 vmbo debatteams uit heel Nederland naar Wijk bij Duurstede om te debatteren over emancipatie op de arbeidsmarkt, vrouwenrechten en armoede. En uiteraard zijn wij er ook weer bij. Al drie keer kwam het Oude Maas team met de beker naar huis, waaronder vorig jaar!

Het landelijk vmbo debattoernooi is de grootste debatcompetitie binnen het vmbo en wordt dit jaar voor de twaalfde keer georganiseerd door Stichting Nederlands Debat Instituut.
Het toernooi wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Fonds21, het Gieskes-Strijbis Fonds en de Adessium Foundation. Gastlocatie is dit jaar het Revius Wijk in Wijk bij Duurstede.

Ook dit jaar zetten de vmbo’ers hun tanden in actuele, uitdagende stellingen, waaronder:
- Bij ernstige armoede is een kindhuwelijk gerechtvaardigd;
- De overheid moet een financiële bonus geven aan meisjes die na hun opleiding fulltime gaan werken.

De leerlingen hebben de stellingen vooraf kunnen voorbereiden, maar horen pas kort van tevoren of zij voor- of
tegenstanders moeten zijn. Ook volgt in de derde debatronde een improvisatiestelling die pas op de dag zelf
bekend wordt gemaakt. Tijdens drie spannende debatrondes wordt bepaald wie zich landelijk vmbo
debatkampioen 2019 mag noemen.

We wensen onze leerlingen en begeleidende docenten veel succes!

Ga terug