Meeloopdag voor leerlingen leerjaar 1 op 19 maart a.s.

We leren de leerlingen al vanaf leerjaar 1 keuzes te maken als het gaat om carrièreperspectieven. Een vorm van oriëntering is een meeloopdag. Een meeloopdag is een oriënterende (werk)dag waarbij de leerling met een ouder, verzorger, familielid of kennis een dagje op het werk meeloopt.

Op school besteden we aandacht aan LOB. Deze letters staan voor Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. Dit zijn lessen waarin we stilstaan bij de toekomst van uw kind. We leren hen na te denken over wat zij willen bereiken als het gaat om werk en inkomen. Vroeger liepen de leerlingen vaak pas in leerjaar 3 of 4 een ‘snuffelstage’ en gingen ze zich voorbereiden op vervolgopleiding en beroep.

Op deze dag maakt de leerling kennis met ‘werken’. Dat is een andere beleving dan een dag op school. De leerling leert wat er allemaal bij werken in een organisatie komt kijken en welke verantwoordelijkheden daarbij horen. Bovendien geeft het de leerling de mogelijkheid zich te oriënteren op een bepaald beroep of een bepaalde branche. Dit inzicht is belangrijk om in een latere fase keuzes te maken voor beroepsafdelingen in de bovenbouw van het VMBO, vervolgopleidingen en hun andere carrièrekeuzes. Een heel belangrijk ervaringsmoment in hun ontwikkeling.

Ouders/verzorgers zijn dan ook gevraagd of hun zoon of dochter een dag mee kunnen lopen op het werk of dat van een familielid of kennis. Dat wil zeggen: Laten ervaren hoe het is om in de (werk)schoenen van de ouder of verzorger te staan. De datum die wij hiervoor in het rooster hebben opgenomen is: dinsdag 19 maart a.s.

Ga terug