Belangrijke data examens 2018

We hebben alle belangrijke data voor de leerlingen en ouders/verzorgers van leerjaar 4 op een rijtje gezet. De informatie is ook via de e-mail gestuurd en staat op het ouderportaal.

Woensdag 13 juni 2018:
De examenuitslag wordt aan alle kandidaten telefonisch doorgegeven vanaf 14.30 uur.
De leerlingen die zijn afgewezen worden om 15.30 uur op school verwacht in lokaal 0.6.01. Zij krijgen dan hun cijferlijst en advies over de herkansing.

Donderdag 14 juni 2018:
De geslaagde kandidaten komen hun cijferlijst ophalen in lokaal 0.6.01 volgens onderstaand schema:

klas

tijd

4B1 + 4B1l

09.00 uur

4B2

09.20 uur

4B3

09.40 uur

4B4

10.10 uur

4K1

10.30 uur

4K2

11.10 uur

4K3

11.30 uur

4K4

11.50 uur

4K5

12.20 uur

4T1

12.40 uur

4T2

13.20 uur

Van 08.20 - 12.50 uur kan de in eerste instantie afgewezen kandidaat voor de nodige ondersteuning voor het herexamen terecht bij de vakdocent.

Vrijdag 15 juni 2018:
De leerlingen die gebruik willen maken van de herkansingsmogelijkheid dienen de voorlopige cijferlijst, ondertekend door een ouder/verzorger, vóór 11.00 uur in te leveren bij de administratie van de school. Na dit tijdstip worden er geen formulieren meer in behandeling genomen.

Van 08.20 - 12.50 uur kunnen alle leerlingen voor de nodige ondersteuning voor het herexamen terecht bij de vakdocent.

Maandag 18 juni 2018 tot en met donderdag 21 juni 2018:
De herexamens vinden op deze dagen plaats. Het exacte rooster krijgt uw zoon/dochter op donderdag 14 juni of vrijdag 15 juni a.s. uitgereikt bij het aanvragen van de herkansing van de administratie van de school.

Op maandag 18 juni kan de in eerste instantie afgewezen kandidaat voor de nodige ondersteuning voor het herexamen van 08.20 - 12.50 uur terecht bij de vakdocent.
Voor de leerlingen van de Techno MAVO is dit facultatief i.v.m. de door de overheid ingeroosterde herkansingen op de maandagmiddag.

Donderdag 28 juni 2018:
Alle leerlingen leveren de boeken volgens onderstaand schema in. Vóór het inleveren van de boeken moeten deze zijn ontdaan van kaftpapier. Ook moeten de kluisjes leeg en schoon achtergelaten worden.

Alle leerlingen gaan eerst naar het aangegeven lokaal waar samen met de mentor het boekenpakket op volledigheid gecontroleerd wordt. Daarna worden, onder begeleiding van de mentor, de boeken ingeleverd bij de boekencoördinator van de school. De aangegeven tijden zijn tijden waarop de leerlingen beslist aanwezig moeten zijn in het betreffende lokaal.

 

 

controle

inleveren

klas

mentor/docent

lokaal 0.6.02

lokaal 0.6.03

4B1 + 4B1l

HST/KLV/BOT/BAR

08:50 uur

09:00 uur

4B2

SMI/KLV

09:05 uur

09:15 uur

4B3

BOT/HST/ESK

09:20 uur

09:30 uur

4B4

BAR/HLS

09:35 uur

09:45 uur

4K1

HGP

09:50 uur

10:00 uur

4K2

STK

10:05 uur

10:20 uur

4K3

SCF/SMI/POY

10:25 uur

10:40 uur

4K4

BOT/HLS/POY

10:45 uur

11:00 uur

4K5

BOT/SCF

11:05 uur

11:20 uur

4T1

RIJ

11:25 uur

11:40 uur

4T2

GRA

11:45 uur

12:00 uur

Na het inleveren van de boeken vindt er een laatste controle plaats door mevr. Koolman (KOD)  voor wat betreft het inleveren van de bestemmingskaarten. Dit gebeurt op de thuisbasis Basis bovenbouw 0.6.00.

Vrijdag 29 juni 2018:
De leerlingen met een verplichte herkansing worden naar verwachting vanaf 12.00 uur door hun mentor telefonisch ingelicht over de examenuitslag van het tweede tijdvak.

Woensdag 4 juli 2018:
16.00 uur diploma-uitreiking Kader bovenbouw afdelingen: Bouwtechniek, Instalektro, Metaaltechniek, Voertuigentechniek.
19.30 uur diploma-uitreiking Kader bovenbouw afdelingen: Administratie, Handel & Verkoop en Zorg & Welzijn.

Donderdag 5 juli 2018:
16.00 uur diploma-uitreiking Techno MAVO.
19.30 uur diploma-uitreiking Basis bovenbouw.

Ga terug