76 Geslaagde Anglia leerlingen

Dinsdagmiddag 30 oktober jl. hebben onder grote belangstelling van hun ouders 76 leerlingen van de Techno MAVO van De Oude Maas hun Anglia certificaat in ontvangst mogen nemen. Anglia is een internationaal en non-profit onderwijsnetwerk die leerlingen stapsgewijs ondersteunt om, naast de gewone lessen, hun Engels te verbeteren en hun niveau aan te tonen door middel van een internationaal erkend examen.

Van de 76 leerlingen hebben er maar liefst 25 een niveau behaald dat boven het examenniveau van de MAVO ligt. Omdat De Oude Maas als Excellente School de status Regelluw heeft gekregen van het Ministerie, mogen deze leerlingen er voor kiezen om het behaalde cijfer mee te laten tellen als het resultaat van het centraal examen Engelse taal.
In de tijd die daardoor beschikbaar komt, kunnen de leerlingen werken aan andere vakken, zich oriënteren op een vervolgopleiding in het MBO, assisteren bij klassen in leerjaar 1 en 2, enz.

Inmiddels staat er een nieuwe lichting Techno MAVO leerlingen klaar om Anglia lessen te gaan volgen. De extra lesuren starten in januari 2019. De Oude Maas is inmiddels in leerjaar 1 ook gestart met een Zorg & Welzijn MAVO. Deze leerlingen kunnen eveneens deelnemen aan het Anglia traject.

Ga terug