2e Proeflessenavond

Hoe kan ik mijn kind aanmelden

De Oude Maas heeft 2 procedures voor de aanmelding van uw kind. De aanmelding van een zorgleerling vergt voor de school voor voortgezet onderwijs meer tijd en moet daarom voor 1 februari 2018, voorzien van de vereiste documenten, plaatsvinden.
Alle overige aanmeldingen dienen uiterlijk 15 maart 2018 in ons bezit te zijn.

Hoe werkt een aanmelding?
U dient de onderstaande documenten in te leveren:

  • Aanmeldingsformulier, volledig ingevuld en ondertekend door de ouder(s)/verzorger(s);
  • Unieke aanmeldcode voor aanmelding Voortgezet Onderwijs, zodra u deze van de basisschool heeft ontvangen (interactief onderwijskundig rapport). De aanmeldcode kunt u invullen op het aanmeldingsformulier. Indien u nog niet over deze code beschikt dan voorlopig een papieren versie van het onderwijskundig rapport.
  • Uitslag Eindtoets, indien deze wordt afgenomen en zodra de uitslag bekend is;
  • Aanverwante onderzoeken (drempeltest, intelligentie-onderzoek, etc.), indien deze door de basisschool zijn afgenomen en opgesteld;  

U kunt het aanmeldingsformulier en bijbehorende informatie ook opvragen bij onze administratie via telefoon 0181-623400 of via het emailadres om@penta.nl.

Alle aangemelde kinderen worden besproken in onze toelatingscommissie. Deze commissie bepaalt of uw kind wordt ingeschreven. Zodra het dossier compleet is, inclusief de unieke aanmeldcode, ontvangt u binnen 6 weken schriftelijk bericht over de plaatsing van uw kind. In juni 2018 ontvangen de toegelaten kinderen een uitnodiging voor een kennismaking met de klasgenoten en mentor.